Lemon Farm Brand > ชาเกษตรอินทรีย์

ชาเกษตรอินทรีย์ Organic Tea

Taste of Sustainability
Support organic and locally-grown tea in the Northern Thailand

การดื่มชาคือศิลปะอย่างหนึ่งที่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกลิ่น รสชาติ และการชงให้มีความง่ายและหลากหลายมากขึ้น แต่สรรพคุณของชาแต่ละชนิดก็เอื้อต่อการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะเมื่อดื่มตอนร้อน ไม่ว่าจะเป็นช่วยผ่อนคลาย เจริญอาหาร หลับสบาย และทำให้ชุ่มคอ ซึ่งสามารถเลือกได้ตามต้องการจากการคัดสรรจากแหล่งที่มาธรรมชาติและมั่นใจได้ว่าปลอดภัยแน่นอน

ชาสมุนไพรตะไคร้ผสมขิง
(Lemongrass
 Ginger Tea)

Price

ราคา 130.- (2 g)

ชาสมุนไพรขิงอินทรีย์
(
Organic Dried Ginger)

Price

ราคา 120.- (50 g)

ชากุหลาบอินทรีย์
(
Organic Rose Tea)

ราคา 190.- (10 ซองชง)

ชาคาโมมายล์อินทรีย์
(
Organic Chamomile Tea)

ราคา 190.- (10 ซองชง)

ชาดอกเก๊กฮวยอินทรีย์
(
Organic Chrysanthemum Tea)

ราคา 190.- (10 ซองชง)

ชาอูหลง-อัญชันอินทรีย์
(
Organic Oolong Butterfly Pea)

ราคา 120.- (6 ซองชง)


ชาเก็นไม
(
Organic Genmai Cha)

ราคา 120.- (6 ซองชง)

ชาหอมหมื่นลี้อินทรีย์
(Ten 
Thousands miles Scented Tea)

ราคา 140.- (6 ซองชง)

ชาดำผสมขิงอินทรีย์
(Black 
Tea Mixed Ginger Drink)

ราคา 120.- (6 ซองชง)

ชาเจียวกู่หลานอินทรีย์
(Jiaogulan Organic
)

ราคา 190.- (ชนิดใบ 50 g.)


ชาอู่หลง เบอร์ 12 อินทรีย์
(Jing Shuan Oolong Tea
)

ราคา 190.- (ชนิดใบ 50 g.)

ชาหอมหมื่นลี้อินทรีย์
(
Thousands miles Scented Tea)

ราคา 220.- (ชนิดใบ 50 g.)

ชาอู่หลงก้านอ่อน เบอร์ 17 อินทรีย์
(Chin Shin Oolong Tea
)

ราคา 220.- (ชนิดใบ 50 g.)

ชาสี่ฤดู อินทรีย์
(Four Season Tea
)

ราคา 220.- (ชนิดใบ 50 g.)

บริการส่งสุขภาพดีให้ถึงบ้าน
ให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 9.00 – 18.00 น.
สอบถาม/สั่งซื้อสินค้า Lemon Farm Brand ได้ทาง