Lemon Farm Brand > น้ำมันสกัดเย็น

น้ำมันสกัดเย็น ORGANIC & NATURAL OIL COLD PRESS

สร้างสุขภาพดีด้วยไขมันดี

ไขมัน สร้างประโยชน์ให้ร่างกายของเราได้รู้จัก และกินอย่างเข้าใจ การเลือกใช้น้ำมันในการปรุงอาหาร ควรเลือกน้ำมันที่ช่วยเสริมสร้างไขมันดี ลดการสะสมไขมันเลวโดยน้ำมันที่ดี ควรเป็นน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง ผลิตด้วยกรรมวิธีที่คงคุณค่าจากธรรมชาติ

การสกัดเย็นหรือ Cold-prees ช่วยรักษารสชาติ และคงคุณค่าจากธรรมชาติไว้ได้มากกว่ากรรมวิธีที่ผ่านความร้อน น้ำมันสกัดเย็นจึงเป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพ โดยน้ำมันจากพืชแต่ละชนิดจะให้คุณประโยชน์เฉพาะตัว และเหมาะกับการปรุงอาหารที่แตกต่างกัน เช่น น้ำมันงาเหมาะกับการทำน้ำสลัด น้ำมันมะพร้าวเหมาะกับการผัดไฟกลาง ไม่ใช้ความร้อนสูง ดังนั้นเรื่องจุดเกิดควันถือเป็นข้อใส่ใจหนึ่งในการเลือกน้ำมันเพื่อสร้างสุขภาพดี

น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
(Virgin Coconut Oil
)

ราคา 70.- ( 60 ml.)

น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
(Virgin Coconut Oil
)

ราคา 115.- ( 100 ml.)

น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
(Virgin Coconut Oil
)

ราคา 360.- ( 500 ml.)

น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
(Virgin Coconut Oil
)

ราคา 250.- ( 250 ml.)

 


น้ำมันมะพร้าวปรุงอาหาร
(Organic Coconut Cooking Oil
)

ราคา 215.- ( 750 ml.)

น้ำมันงาดำสกัดเย็น
(Black Sesame Oil
)

ราคา 90.- ( 100 ml.)

น้ำมันงาดำสกัดเย็น
(Black Sesame Oil
)

ราคา 195.- ( 250 ml.)


น้ำมันงาม้อน
(Perilla Seed Oil
)

ราคา 145.- ( 100 ml.)

น้ำมันงาม้อน
(Perilla Seed Oil
)

ราคา 320.- ( 250 ml.)

น้ำมันถั่วลิสง
(Peanut Oil
)

ราคา 160.- ( 250 ml.)

บริการส่งสุขภาพดีให้ถึงบ้าน
ให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 9.00 – 18.00 น.
สอบถาม/สั่งซื้อสินค้า Lemon Farm Brand ได้ทาง