JOB OPPORTUNITIES
Lemon Farm ร้านสุขภาพของครอบครัวมุ่งมั่นที่จะคัดสรรอาหารอินทรีย์อาหารธรรมชาติ สร้างสุขภาพดีให้ผู้บริโภค พร้อมร่วมดูแลเกษตรกรผู้ผลิต และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

สมัครออนไลน์ (ส่วนร้าน)สมัครออนไลน์ (สำนักงานใหญ่)ดาวน์โหลดใบสมัคร

สำนักงานใหญ่ – แจ้งวัฒนะ

1. ผู้จัดการส่วนการตลาด 1 อัตรา
– อายุ 30 ปีขึ้นไป
– วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทางบริหารธุรกิจหรือเกี่ยวข้องทางการตลาด
– มีความรู้และ/หรือความสามารถด้านการวางแผนตลาดสินค้าทั้ง Offline และ Online
– มีความสนใจในธุรกิจหรือกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชุมชนหรือประเทศ

2. ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
– ชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
– วุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางบัญชี
– มีความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงินและระบบการทำงานของธุรกิจค้าปลีก
– มีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน
– สามารถใช้ Microsoft Office (Word/Excel/Powerpoint)

3. นักวิเคราะห์พัฒนาระบบงานธุรกิจ 1 อัตรา
– อายุ 30 ปีขึ้นไป
– วุฒิวิศวกรรมศาสตร์และ/หรือบริหารธุรกิจ
– มีความสนใจเทคโนโลยีและการนำมาใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจ
เพื่อเพิ่มประสิทธิผล/ประสิทธิภาพการทำงาน
– มีประสบการณ์ในการจัดทำหรือพัฒนาระบบทางธุรกิจ (ฺBusiness process)

4. เจ้าหน้าที่การตลาด 1 อัตรา
– ชาย / หญิง อายุ 22-30 ปี
– วุฒิ ป.ตรี ด้านการตลาด, นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชนและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– มีความสนใจด้านอาหารธรรมชาติ และจัดกิจกรรมสุขภาพ
– สามารถเขียนบทความ ทำงานด้านวารสาร และประสานงานได้ดี
– มีประสบการณ์ 2 ปี และหากมีประสบการด้านงานเขียน หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
– ชาย / หญิง อายุ 25-40 ปี
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-โท
– มีความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงินและระบบการทำงานของธุรกิจค้าปลีก
– มีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน
– สามารถใช้ Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) ได้เป็นอย่างดี

6. หัวหน้าแผนกการเงิน 1 อัตรา
– อายุ 28 ปีขึ้นไป
– วุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจหรือการเงิน
– มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์การทำงานด้าน Corporate Finance และการวิเคราะห์การลงทุนไม่น้อยกว่า 3 ปี
– มีความรู้และทักษะทาง IT ในด้านบัญชีและการเงิน

7. หัวหน้าแผนกจัดหาและสัญญา 1 อัตรา
– มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการจัดหาพัสดุ
– มีหน้าที่จัดทำสัญญาเช่าพื้นที่
– สัญญาจ้างงานต่างๆ
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ ,บริหารธุรกิจหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ความคล่องตัวในการติดต่อประสานงานต่างๆ
4. มีประสบการณ์ในการจัดหาพัสดุ/หรือจัดทำสัญญาเช่าและสัญญาจ้าง
5. สามารถริเริ่ม สร้างสรรค์งานได้ด้วยตนเองเพื่อทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

8. เจ้าหน้าที่บริหารสินค้า 1 อัตรา
– อายุ 25-35 ปี
– วุฒิปริญญาตรีด้านอาหารและโภชนาการ ,คหกรรมศาสตร์ ,การตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– สามารถบริหารสินค้านำเข้าและจัดจำหน่ายได้เป็นอย่างดี
– มีทักษะการเจรจาต่อรองได้ดีมีความคิดสร้างสรรค์
– มีความรอบรู้ ทันสมัย คล่องตัว มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ดี
–  มีความคล่องตัวในการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภายใน,ภายนอก
– มีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก 2 ปีขึ้นไป
– มีความรู้/ประสบการณ์ในสายงานอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

9. Chef 1 อัตรา
– รักการส่งมอบอาหารสุขภาพให้ผู้บริโภค
– มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในการทำอาหาร หากมีประสบการณ์ด้านอาหารสุขภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถพัฒนาเมนูอาหาร Plant Based Diet
– สามารถกำกับและดูแลกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– มีประสบการณ์งานด้านการผลิตครัวกลาง จัดเลี้ยงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

10. แม่ครัว/พ่อครัว 2 อัตรา
– รักการส่งมอบอาหารสุขภาพให้ผู้บริโภค
– มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในการทำอาหาร หากมีประสบการณ์ด้านอาหารสุขภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรับผิดชอบสูง
– มีความเป็นผู้นำ แก้ปัญหา และจัดการคนได้
* สามารถทำงานในพื้นที่ ปทุมวัน พระราม4

สนใจสมัครงานติดต่อส่วนบุคคลและบริการสำนักงาน  บริษัท  สังคมสุขภาพ  จำกัด 
เลขที่ 104/34  หมู่ 1  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  หลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทร.0-2575-2222 ต่อ 233-4 หรือ 081-483-4970 
สมัครทางจดหมาย หรือ สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ วันจันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 17.00 น.
( อยู่ตรงกลางระหว่างบิ๊กซี  และโลตัสแจ้งวัฒนะ  ในศูนย์การค้าอเวนิว ระหว่างซอยแจ้งวัฒนะ14 และ 16 )
หรือ ทาง email : lmfhr9@gmail.com