Lemon Farm Brand > อาหารเช้าสุขภาพ > กาแฟดริปอาราบิก้า


กาแฟดริปอาราบิก้า 
Organic Drip Coffee

ราคา 215 บาท (6ซอง)

กาแฟดริปอาราบิก้าผลผลิต Premium จากป่าวนเกษตรอินทรีย์  จากเมล็ดกาแฟสู่ความยั่งยืนของชุมชนและพื้นที่ป่าต้นน้ำแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ชุมชนต้นน้ำแม่ลาวอยู่กับป่ามานับร้อยปี รักและถนอมรักษาป่าต้นน้ำบ้านเกิด โดยเลือกวิถีวนเกษตรอินทรีย์ ปลูกกาแฟใต้ร่มป่าใหญ่และลำธารสะอาด สร้างสรรค์เป็นกาแฟอินทรีย์ บริสุทธิ์ หอมรสชาตินุ่มลึก สร้างเป็นวงจรเกื้อกูล ป่าเกื้อกูลคน คนถนอมรักษาป่ายั่งยืน

บริการส่งสุขภาพดีให้ถึงบ้าน
สอบถาม/สั่งซื้อสินค้า Lemon Farm Brand ได้ทาง 
LINE @LemonFarmDelivery