ร้านเลมอนฟาร์มได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดจำหน่ายอาหารอินทรีย์ที่มีมาตรฐานระดับดีเด่น (Gold)

04/01/2022
    เลมอนฟาร์มยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอาหารอินทรีย์ (Organic) ร่วมกับเกษตรกรหัวใจอินทรีย์ เพื่อส่งมอบอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ให้กับผู้บริโภค

 
    เป็นที่น่ายินดีว่าในปี 2565 เป็นปีที่ 5 ที่ร้านเลมอนฟาร์มได้รับการรับรองตามมาตรฐานสถานที่จัดจำหน่ายอาหารอินทรีย์ที่มีมาตรฐาน (ระดับดีเด่น Gold) จากสำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โดยมีสินค้าอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานมากกว่า 800 รายการ

 
    นอกจากนี้เลมอนฟาร์มยังทำงานพัฒนาอาหารอินทรีย์ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ที่อยู่ภายใต้มาตรฐาน Lemon Farm Organic PGS จำนวน 9 กลุ่ม ใน 7 จังหวัด รวม 278 ครอบครัว พื้นที่ 2,625 ไร่ ผักผลไม้อินทรีย์มีการควบคุมคุณภาพสินค้าด้วยมาตรฐาน PGS ที่เชื่อถือได้ และมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ เพียงดูรหัส 6 ตัวบนถุงผัก ผักทุกต้นคุณรู้ได้ว่าใครปลูก

เรายังคงเดินหน้าทำงานคัดสรรอาหารอินทรีย์เพื่อมุ่งหวังให้ผู้บริโภคได้รับอาหารอินทรีย์แท้ อาหารธรรมชาติ ปรุงแต่งน้อยเพื่อสุขภาพในทุกๆ วัน ร่วมสุขภาพดีไปกับเราได้ที่เลมอนฟาร์มทุกสาขาค่ะ