Organic Eat Real Foods

01/02/2024

สุขภาพเป็นเรื่องของการเลือกกิน และรู้ที่มาของสิ่งที่เรากำลังกิน ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อรูปลักษณ์ภายนอกของร่างกาย แต่ยังรวมถึงสุขภาพโดยรวม และภูมิคุ้มกันของร่างกายทั้งหมดด้วย ปัจจุบันมีงานวิจัย และข้อมูลใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันว่า เพียงแค่เปลี่ยนตัวเลือกในอาหารที่กิน หันมากินผักผลไม้สดเพิ่มขึ้น พร้อมกับลดการกินอาหารแปรรูปสูง เนื้อแดง น้ำตาลขัดขาว หากสามารถทำได้แม้เพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็สามารถทำให้สุขภาพเปลี่ยนไปในทางที่ดีอย่างน่าชื่นใจ และมั่นใจ

เลมอนฟาร์ม ได้รวบรวมข้อแนะนำ รูปแบบการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี และงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ผลของการกินอาหารพืช Whole Foods Plant-Based สามารถลดอัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด อัตราการเกิดมะเร็งต่ำ ลดน้ำตาล และไขมันในเลือดมีอายุยืนยาวอย่างมีความสุขและสุขภาพดี

3 รูปแบบของอาหารที่ทำให้สุขภาพดี (healthy food pattern) คำแนะนำทางโภชนาการปัจจุบันได้เปลี่ยนจากการมุ่งเน้นให้กินสารอาหารเช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน มามุ่งเน้นให้ กินอาหารในรูปแบบที่ทำให้มีสุขภาพดี (healthy food pattern) ที่สามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องในวิถีชีวิตจริงรัฐบาลสหรัฐโดย USDA ได้ออกคำแนะนำรูปแบบอาหารที่ทำให้สุขภาพดีไว้ 3 รูปแบบ คือ
(1) อาหารแบบกินพืชเป็นหลัก (whole food plant-based) หรืออาจผนวกการกินปลา โปรตีนเนื้อขาวบ้างสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง (Flexitarian Diet)
๐ งานวิจัยพบว่าผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่กินอาหารที่มีแต่พืชในรูปแบบใกล้เคียงธรรมชาติ (Whole Food Plant- Based) โดยไม่มีเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ไม่กินอาหารแปรรูป ทำให้โรคหัวใจและหลอดเลือดถอยกลับมาดีขึ้นได้ ทำให้คนไข้เบาหวานหยุดยาฉีด ยากินได้
(2) อาหารเมดิเตอร์เรเนียน (MED diet) เป็นรูปแบบการบริโภคอาหารแบบดั้งเดิมในกรีซ อิตาลี สเปน และตุรกีที่มีอายุย้อนกลับไปในสมัยโบราณ 2,000 ปีก่อนคริสตกาล
- พวกเขากินอาหารที่มีแคลอรีจากพืชเป็นหลัก (โฮลเกรน, ผัก, ผลไม้)
- กินเนื้อสัตว์ไม่มาก, กินอาหารทะเล (ปู, ปลา, กุ้ง, หอย), สัตว์ปีก (เป็ด, ไก่)
- ดื่มไวน์แดง
- ใช้น้ำมันมาก โดยเฉพาะน้ำมันมะกอก
อาหารเมดิเตอร์เรเนียนไม่ใช่อาหารไขมันต่ำ แต่กินแล้วสุขภาพดีเนื่องจากแคลอรีหลักมาจากพืช อีกทั้งดื่มไวน์แดง, น้ำมันมะกอกเป็นอาหารเลี้ยงแบคทีเรียในลำไส้
(3) อาหารลดความดัน (DASH diet) ที่วิจัยโดยสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐ (NIH) เน้นการกินผักและกินผลไม้ให้มาก อย่างละ 5 เสิร์ฟ/วัน ช่วยลดความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคอ้วนอย่างได้ผลดี
- ผักวันละ 5 Serving ( 1 เสิร์ฟของผัก = สลัด 1 ถ้วย)
- ผลไม้วันละ 5 Serving ( 1 เสิร์ฟของผลไม้ = แอปเปิ้ล 1 ลูก)
- กินถั่ว, ถั่วเปลือกแข็ง (Nuts)
- เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน
- นมน้อย น้ำมันน้อย น้ำตาลน้อย

ข้อแนะนำจาก นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์
ศัลยแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด ได้ให้ข้อสรุปจากข้อมูลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในการเลือกกินอาหารเพื่อสุขภาพว่า
1. ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดระดับเป็นมาก หรือโรคเบาหวานระดับใช้ยาฉีด ยากินแล้วงานวิจัยที่พลิกผันโรคด้วยอาหารที่สำเร็จ ล้วนใช้อาหารวีแกน กินอาหารที่มีแต่พืช (Whole Food Plant-Based) แบบไม่ใช้น้ำมันผัดทอด (low fat vegan*)
2. ในผู้ที่เป็นโรคไม่มาก เช่น เป็นโรคไขมันในเลือดสูง, โรคความดันเลือดสูงหรือยังไม่เป็นโรคเรื้อรัง แต่อยากมีสุขภาพดี อาหารที่มีพืชผักผลไม้ในปริมาณมากมีผลทำให้ตัวชี้วัดสุขภาพดีขึ้น ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นอาหารแบบวีแกนเข้มงวด หรืออาหารแบบ Whole Food Plant-Based หรือ Flexitarian Diet ที่มีปลา หรือสัตว์เล็กสัตว์น้อยในปริมาณ 5 % ก็ได้ผลดีเช่นกัน