ลูกไหน(ลูกพลัม) Organic พลังชีวิตจากขุนเขา

01/01/2023

Super Food / High Vit C / Antioxidant ผลไม้ที่เต็มเปี่ยมคุณค่าของคนปลูกที่ใช้หัวใจและทะนุถนอมด้วยความรักแบบเกษตรอินทรีย์สารเคมีไม่มีกล้ำกราย
พี่แสนสะอาด สินสายไทย ผู้นำกลุ่มเกษตรอินทรีย์พีจีเอส บ้านผาเจริญ จ.แม่ฮ่องสอน Click >> เด็กหนุ่มชาวเขาที่ได้ไปเรียนหนังสือในเมืองหลวง ก่อนจะนำความรู้กลับมาพัฒนาบ้านเกิด กลับมาชักชวนให้ชาวบ้านพลิกฟื้นผืนดินที่เคยใช้สารเคมีให้หันมาดูแลรักษาป่าต้นน้ำพี่น้องชาวไทยเชื้อสายลาหู่ หมู่บ้านผาเจริญ จ.แม่ฮ่องสอน ค่อยๆ เปลี่ยนตัวเองจากการปลูกฝิ่น ทำไร่เลื่อนลอย มาเป็นการปลูกไม้ผลเมืองหนาว จากการสนับสนุนของรัฐบาลเพื่อให้เลิกปลูกฝิ่น หันมาผลิตไม้ผลเมืองหนาวแทน เช่น พลัม ลูกไหน อะโวคาโด้ กาแฟ ข้าวดอย พี่แสนและสมาชิกกลุ่มที่ศรัทธาในกระบวนการทำเกษตรอินทรีย์ จึงตั้งใจจะปลูกพืชแบบอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ และไม่ใช้สารเคมีใดๆ และใช้พื้นที่ทุกตารางเมตรอย่างคุ้มค่ามากที่สุด
หมู่บ้านผาเจริญเคยเป็นพื้นที่เขาหัวโล้น ตอนนี้มีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น จากการแบ่งพื้นที่ทำกินมาปลูกป่าเพื่อใช้ประโยชน์จากป่าร่วมกัน ใบไม้ที่ร่วงหล่นสามารถใช้เป็นปุ๋ยพืชสดได้ และยังเป็นการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเพราะปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีใดๆ มีการจัดการพื้นที่ชัดเจน ส่วนที่ปลูกผลไม้เมืองหนาว ธัญพืช และพื้นที่ป่า “เราปลูกพืชผสมผสาน 8 ตารางเมตรต้องมีพืชอย่างน้อย 3 ชนิดเพื่อสร้างระบบนิเวศให้สมบูรณ์”

ผลผลิตหลักที่สร้างรายได้ให้คนในชุมชนพลัมแดงอินทรีย์ (Organic Plum Gulf Ruby) ผลใหญ่คล้ายรูปหัวใจ เปลือกจะสีม่วงอมแดง เนื้อเหลือง รสหวานอมเปรี้ยว เนื้อและเปลือกสีม่วงอมแดง รสหวานอมเปรี้ยว ชื่นใจ
•วิตามินซีสูง
•ต้านอนุมูลสระ
• ลดระดับน้ำตาลในเลือด
•ไฟเบอร์สูง ลดอาการท้องผูก

ทุกการสนับสนุนของทุกคนมีช่วยสร้างความยั่งยืน เพื่อพี่น้องเกษตรกรชาวลาหู่เพื่อผืนป่าต้นน้ำบริสุทธิ์ และการมีสุภาพดีที่ยั่งยืนร่วมกัน