ข้าวดอยอินทรีย์ พันธุ์พื้นเมืองเก่าแก่ส่งต่อวิถีลาหู่จากรุ่นสู่รุ่น จ.แม่ฮ่องสอน

01/12/2022

    ลมหนาวพัดมา สัญญาณเตือนฤดูเก็บเกี่ยวข้าวดอยอินทรีย์ (จะแอ้) จากภูมิปัญญาบรรพบุรุษที่สืบทอดกันมา ต้นเดือน พฤศจิกายนของทุกปี เข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวดอยอินทรีย์ ของบ้านผาเจริญ กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านผาเจริญ จ.แม่ฮ่องสอน
    ข้าวดอยอินทรีย์เป็นข้าวเมล็ดสั้น ที่ชาวล่าหู่ปลูกมาดั้งเดิม เรียกข้าวชนิดนี้ว่า “จะแอ้” เมล็ดสั้น ป้อม หุงสุกมีความเหนียว นุ่มหนึบ หอมคล้ายข้าวญี่ปุ่น ทำข้าวต้ม ข้าวอบอร่อยเป็นพิเศษ ชาวลาหู่ที่นี่บอกว่ากินข้าวจะแอ้จะมีพลังงานทำสวนได้เกือบทั้งวัน ให้พลังงานและอยู่ท้องไม่หิวบ่อย

สมาชิกเกษตรอินทรีย์บ้านผาเจริญ เครือข่ายเลมอนฟาร์มเกษตรอินทรีย์ พีจีเอส ตั้งใจปลูก-ดูแล-เก็บเกี่ยว ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์พึ่งพาธรรมชาติ ภายใต้ข้อกำหนดมาตรฐาน Lemon Farm Organic PGS ห้ามบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มและไม่ใช้สารเคมีทุกชนิด เกษตรกรปลูก ดูแลกำจัดวัชพืชและเก็บเกี่ยวด้วยมือทั้งหมด และร่วมกัน “เอามื้อ” (ลงแขกช่วยงานแลกเปลี่ยนกัน)
โดยเปลี่ยนและลดพื้นที่บนดอยที่เคยปลูกข้าวโพดเคมีในอดีตมาปลูกข้าวดอยอินทรีย์ไว้สำหรับบริโภคในครอบครัวและจำหน่ายบางส่วนเท่านั้น มีการหมุนเวียนพื้นที่ 2 แปลง สลับปลูกข้าวดอยอินทรีย์กับถั่วอินทรีย์ เป็นการหมุนเวียนธาตุอาหารให้กับผืนดิน โดยไม่มีการบุกรุกทำลายผืนป่าเพิ่ม (ตั้งแต่ปี 2550) พื้นที่ที่ว่างเปล่าจะคืนพื้นที่กลับสู่ป่าธรรมชาติ

ผลผลิตข้าวดอยอินทรีย์ “จ๊ะแอ้” จากบ้านผาเจริญ จ.แม่ฮ่องสอน ที่ยังคงดำรงวิถีอินทรีย์เพื่อคนปลูก... สิ่งแวดล้อมต้นน้ำและผู้บริโภคปลายน้ำได้อาหารที่ทำให้สุขภาพดี มีส่วนช่วยผู้ผลิตต้นทางอย่างยั่งยืน... ฤดูกาลใหม่จะมาถึงเลมอนฟาร์มในช่วง กลาง เดือน ธันวาคม ของทุกปี ทุกสาขา

ซื้อข้าวดอยอินทรีย์ CLICK>>