ลิ้นจี่กะโหลกใบขิง ปลอดภัยจากสารพิษ

01/04/2024
☀️สภาวะโลกเดือด ภัยแล้งในปีนี้ ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง และสร้างความเดือดร้อนแก่คนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะคนในภาคเกษตรกรรม อากาศที่ร้อนพุ่งขึ้นสูง43 C ในเวลากลางวัน รวมถึงในพื้นที่ อ.แม่ใจ จ.พะเยา บ้านห้วยป่ากล้วยที่เคยเป็นพื้นที่อากาศเย็นสบายตลอดปี เป็นแหล่งปลูกลิ้นจี่ขึ้นชื่อของ จ.พะเยา ปีนี้สวนลิ้นจี่ต่าง ๆ แทบไม่ติดผล
✅คุณสุดยอด ประธานกลุ่มลิ้นจี่บ้านห้วยป่ากล้วย อ.แม่ใจ จ.พะเยา เล่าว่าปีนี้ลิ้นจี่ปลอดภัยจากสารพิษของกลุ่มจำนวนพันกว่าต้น ติดผลไม่ถึง 100 ต้น เกษตรกรสมาชิกของกลุ่ม10 คน เกือบครึ่งหนึ่งที่ไม่ได้ผลผลิตเลย สภาพแบบนี้เราไม่เคยเจอมา 30 ปีแล้ว ถ้านอกพื้นที่บ้านห้วยป่ากล้วยแทบจะไม่มีลิ้นจี่เลย นอกจากสภาพอากาศร้อนจัด เกษตรกรยังเจอปัญหาอีกหลายด้าน เช่นค่าขนส่ง และศตรูของลิ้นจี่ แมลง สัตว์ต่าง ๆ เช่น กระรอก อีเห็น ค้างคาว ยิ่งลิ้นจี่มีปริมาณน้อย ก็มาแย่งกินลิ้นจี่ที่เหลืออยู่ให้เสียหายหนักกว่าทุกปี
“รวม ๆ แล้ว ปีนี้กลุ่มเราเหลือผลผลิตลิ้นจี่เพียง 20% ที่เราพยายามดูแลอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะมีผลผลิตส่งให้ผู้บริโภคที่เลมอนฟาร์มได้ทานลิ้นจี่ดี ๆ ปลอดภัยจากสารเคมีจากสวนเรา ลิ้นจี่พันธุ์กะโหลกใบขิง เนื้อแห้ง หวานกรอบ ที่เราเคยส่งได้ปีละ 4 รอบ ปีนี้จะสามารถส่งให้ได้เพียง 1 รอบ จำนวน เพียง 320 กิโลกรัม มีให้เฉพาะที่เลมอนฟาร์ม ที่เดียวเท่านั้น”
✅นับจากนี้ไป ปัญหาสภาพดินฟ้าอากาศ อุณหภูมิที่สูงตลอดวัน ความชื้นที่ไม่เพียงพอจะเป็นตัวกำหนดปริมาณผลผลิตทางการเกษตรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เลมอนฟาร์มคาดว่า ในปีนีปริมาณผลผลิตอินทรีย์ ผัก ผลไม้ จะมีบริการลดน้อยลง และมีราคาแพงขึ้น เพราะเกษตรกรผู้ปลูกจะเผชิญกับความเสี่ยงและต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และอาจจะมีผู้ผลิตจำนวนลดลง
✅ปัญหาความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม มาถึงจุดวิกฤต ที่ต้องมีการร่วมแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ร่วมฟื้นฟูรักษาป่าและสภาพแวดล้อม เพื่อฟื้นคืนสภาพแวดล้อมที่สมดุล เป็นแหล่งน้ำ อาหาร ให้กับพวกเราทุกคน และลูกหลานในอนาคต