ไข่ไก่จากแม่ไก่สบายอารมณ์เลี้ยงธรรมชาติ จ.น่าน

18/08/2022

“ ทุกวันนี้ดีใจ ที่ได้หยุดการทำไร่ข้าวโพดเคมี
และดีใจที่มีอาชีพที่มั่นคงได้พาลูกหลานกลับมาอยู่บ้านด้วยกัน ไม่ต้องไปหาอาชีพอื่น ไกล ๆ บ้านอีกแล้ว “


ลุงตัน  ตาลตา เกษตรกรอินทรีย์ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ พีจีเอส น่าน

เปลี่ยนข้าวโพดเคมีมาเป็นพื้นที่อินทรีย์ 

     บ้านห้วยหาด เป็นหมู่บ้านบนยอดดอย อ. ปัว ที่ปลูกข้าวโพดเคมีเลี้ยงชีพ จนกระทั่งได้รับผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ในน้ำดินมีสารพิษเจือปน ชาวบ้านจึงตกลงใจเลิกทำข้าวโพดแต่ก็ไม่มีอาชีพที่แน่นอน ประสบปัญหาคนหนุ่มสาวอพยพออกจากหมู่บ้าน ไปรับจ้างที่อื่น

     ในปี 2561  ลุงตัน และน้องเบ๊นซ์  คนรุ่นใหม่ลูกหลานของชุมชน เป็นผู้นำสมาชิกบ้านห้วยหาด เข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ พีจีเอส น่าน เรียนรู้การทำพืชผักอินทรีย์ Lemon Farm Organic PGS ปลูกผักหลายชนิด เช่น ซูกินี ฟักทอง ส่งมาเลมอนฟาร์ม รวมถึงการเก็บดอกหญ้า หรือต้นก๋งในป่ามาทำไม้กวาดขายเพื่อเพิ่มรายได้  

     ในปี 2562 ชาวบ้านได้รับการอบรมเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่ในระบบมาตรฐานอินทรีย์ PGS  ลุงตัน น้องเบนซ์ แม่อุด และพี่ชิน เรียนรู้การเลี้ยงแม่ไก่ 700 ตัว ทุ่มเทใจเลี้ยงอย่างทะนุถนอม ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ วัคซีน และฮอร์โมน

ไข่ไก่จากแม่ไก่สบายอารมณ์  

     แม่ไก่ของบ้านห้วยหาด ได้รับการเลี้ยงดูด้วยความรัก ได้เดินรับแสงแดด ออกกำลังกาย คุ้ยเขี่ยอย่างอิสระ กินอาหารอินทรีย์ เช่น ปลายข้าว รำ พืชผักมากถึง 60 % และลุงตันยังปลูกข้าวโพดอินทรีย์เองเพื่อเอามาเลี้ยงแม่ไก่ เพื่อให้แม่ไก่เติบโตอย่างสมบูรณ์ที่สุด

     ไข่ไก่จากแม่ไก่บ้านห้วยหาด ส่งมาที่เลมอนฟาร์มทุกสัปดาห์ แม้จะฟองใหญ่บ้างเล็กบ้างตามธรรมชาติของวิถีชุมชน จึงเป็นผลผลิตที่มากคุณค่าที่มาจากความตั้งใจของลุงตัน และสมาชิกชาวบ้านห้วยหาดหลักลาย เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน พร้อมทั้งสร้างวิถีการอยู่ร่วมของชุมชนกับป่าไม้อย่างยั่งยืน


???? กดสั่งซื้อไข่ไก่เลี้ยงธรรมชาติปลอดสารพิษออนไลน์ >>