สับปะรดห้วยมุ่นอินทรีย์ (GI) จากยอดดอย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

27/07/2022

????สับปะรดห้วยมุ่นอินทรีย์ (GI) จากยอดดอย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ก้าวแรกแห่งความหวัง “เราจะเปลี่ยนเขาหัวโล้น ด้วยวนเกษตรอินทรีย์"

     ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ เป็นพื้นที่ชายขอบ ติดกับชายแดนลาว ชาวบ้านยากจน ชาวบ้านอยู่กันมา 273 ปี ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพาะปลูกข้าวโพด ที่ใช้สารเคมีจำนวนมาก จนกลายเป็นพื้นที่ภูเขาหัวโล้น ต่อมาในปี 2548 เกิดปัญหาดินถล่มเสียหาย 3 หมู่บ้าน และเผชิญปัญหาจากนโยบายทวงคืนพื้นที่ทำกินในเขตป่าอุทยานสักใหญ่ ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน เพราะไม่มีที่ทำกิน

     ต้นปี 2561 เลมอนฟาร์มและ NGO ในพื้นที่ จึงได้เข้าไปคุยกับนายอำเภอเพื่อขออนุญาตทำเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมีในพื้นที่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ด้วยการสนับสนุนของ สสส. และเงินบริจาคของผู้บริโภคในโครงการ “ลดถุงพลาสติกร่วมสร้างพื้นที่อินทรีย์” ที่ร้านเลมอนฟาร์ม โดยได้เริ่มการอบรมเกษตรอินทรีย์ โดยใช้มาตรฐาน PGS และสนับสนุนต้นกล้าสับปะรดให้กับเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 13,000 ต้น เพราะเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การปลูกสับปะรด ซึ่งจะสร้างผลผลิตอินทรีย์เป็นรายได้ให้เกษตรกรในต้นปี 2563

     เพียงการเริ่มต้นอย่างตั้งใจในการทำเกษตรอินทรีย์ของชาวบ้านภายใต้โครงการฯ ในช่วงไม่ถึง 1 ปี วันนี้มีข่าวที่น่ายินดียิ่งว่าด้วยการทำเกษตรอินทรีย์จริงจัง เกษตรกร 6 ครอบครัวนี้ทางป่าไม้ได้ให้กรมสิทธิ์ทำกินในพื้นที่เดิม จึงมีเกษตรกรรายใหม่ๆ สนใจเข้าร่วมทำเกษตรอินทรีย์

     เมื่อปลายปี 2561 เลมอนฟาร์มได้มอบต้นกล้าสับปะรดห้วยมุ่น จำนวน 13,200 ต้น จากโครงการลดใช้ถุงพลาสติกของลูกค้าที่ร้าน ให้กับสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 7 ครอบครัว ซึ่งตัดสินใจเลิกทำข้าวโพดเคมีบนพื้นที่ต้นน้ำ หันมาทำเกษตรอินทรีย์ปีแรกภายใต้ระบบ Lemonfarm Organic PGS ด้วยความหวังที่จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นและสามารถมีรายได้พร้อมกับการดูแลรักษาป่า

     จากวันนั้นจนถึงวันนี้กว่า 2 ปี ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งมุ่งมั่น พี่น้องเกษตรกรได้ปลูกต้นไม้นานาพันธุ์พร้อมกับดูแลต้นกล้าสับปะรดห้วยมุ่นที่ได้รับในระบบวนเกษตรอินทรีย์ ไม่มีการใช้สารเคมี พร้อมกับพืชอีกหลากหลายเช่น กล้วย ลางสาด ลองกอง มะม่วงหิมพานต์
 
     "ทุกวันนี้พ่อแม่ลูกไปช่วยกันดูแลสับปะรดมีความสุขร่วมกันในทุกๆวัน" จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ จากต้นกล้าที่เลมอนสนับสนุนในวันนั้น(โครงการลดการใช้ถุงพลาสติกร่วมสร้างพื้นที่เกษตรอินทรีย์ช่วงปลายปี61) ทำให้พื้นที่เล็กๆที่นี่ กำลังจะเป็นอีกจุดเปลี่ยนพื้นที่เคมีรอบๆสนใจทำอินทรีย์อีกหลายแปลง...
 
 

     สับปะรดอินทรีย์ GI ของประเทศ ความพิเศษสุดของสับปะรดห้วยมุ่น อ.น้ำปาด ได้ถูกระบุให้เป็นพื้นที่ Geographical Indications (GI) มีผิวบาง ตาตื้น เนื้อหนา สีเหมือนน้ำผึ้ง รสชาติหวานหอม ฉ่ำน้ำ ไม่ระคายลิ้น เป็นสับปะรดที่คนไทยชื่นชอบ