นํ้าผึ้งโพรงธรรมชาติ (นํ้าผึ้งดอกกาแฟ) ชุมชนบ้านแม่หาง - บ้านห้วยไคร้ จ.เชียงราย

01/08/2022

จากสวนกาแฟ Organic ที่ได้รับมาตรฐานกบต้นไม้ตาแดง สัญลักษณ์สากลแห่งความยั่งยืน ได้รับการรับรองจากองค์กรความยั่งยืนสิ่งแวดล้อมระดับโลก 'Rain Forest Alliance'

     นํ้าผึ้งโพรง ผลผลิตของชุมชนบ้านแม่หาง - บ้านห้วยใคร้ จ.เชียงราย ที่ตั้งใจเลี้ยงผึ้งในพื้นที่ป่าวนเกษตร ใต้ร่มไม้ป่าที่ปลูกกาแฟออร์แกนิค ซึ่งดอกกาแฟให้นํ้าหวานที่บริสุทธิ์สะอาด ไร้สารพิษ เป็นอาหารของผึ้งโพรง ทำให้เสน่ห์ของนํ้าผึ้งโพรงมีกลิ่นหอม และรสชาติที่เข้มข้นเป็นเอกลักษณ์ของกาแฟ

     มูลนิธิวนเกษตรอินทรีย์ได้เข้ามาส่งเสริมให้ความรู้การทำวนเกษตรได้รับรองมาตรฐานอินทรีย์สากล และเชื่อมการทำงานพัฒนาชุมชนร่วมกับภาคีภาครัฐ เลมอนฟาร์ม เพื่อให้ชุมชนมีโอกาสการเลี้ยงชีพที่ยั่งยืนร่วมกับป่าโดยมีกาแฟอินทรีย์เป็นพืชหลัก

     ทานนํ้าผึ้งโพรง ดูแลร่างกายแข็งแรง เพิ่มพลังงานช่วยให้นอนหลับสบาย และเป็นแหล่งโพรไบโอติกส์ ช่วยเพิ่มแบคทีเรียดี ช่วยลำไส้แข็งแรง หรือมอบเป็นของขวัญส่งมอบสุขภาพดีให้แก่กัน

สินค้าแนะนำ