กลุ่มรักษ์อินทรีย์ พีจีเอส ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

19/11/2020

    เป็นพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ ผลิตผักผลไม้อินทรีย์มายาวนาน โดยลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าเขา มีภูมิอากาศเย็นสบาย จึงสามารถปลูกพืชเมืองหนาวได้ค่อนข้างดี บวกกับความอุดมสมบูรณ์ของดินทำให้ผลผลิตผักจากเกษตรกรกลุ่มด่านช้างมีรสชาติกรอบอร่อย โดยเกษตรกรจะพิถีพิถันคัดเลือกผลผลิตผักนานาชนิดที่มีคุณภาพส่งมอบให้ผู้บริโภคเลมอนฟาร์มทุกสัปดาห์ และมีผลไม้ตามช่วงฤดูกาลที่ออกผล อาทิเช่น ฝรั่งกิมจู มะละกอปักไม้ลาย กล้วยน้ำว้า เป็นต้น เกษตรกรมุ่งเน้นการการรักษาคุณภาพสินค้าตลอดห่วงโซ่ เพื่อคงความสด สะอาดจนถึงมือผู้บริโภค และการรารันตีคุณภาพตามมาตรฐานเลมอนฟาร์ม ออร์แกนิค พีจีเอส ด้วยการตรวจประเมินพื้นที่และประเมินสมาชิกทุกๆ4เดือน จึงมั่นใจได้ว่าผลผลิตจากด่านช้างเป็นผลผลิตที่มีคุณค่าอย่างแท้จริง

ผลผลิต : ผักสลัด คะน้า บล็อคโคลี่ มะเขือเทศเชอรี่ กะหล่ำปลี ฟักทอง

พ.ศ.2545
วิถีอินทรีย์ คือทางออก จุดเริ่มต้นจากครอบครัวของพ่อประเสริฐ จันทร์ไกร โดยเริ่มจากลูกชายได้ไปรับจ้างปลูกผัก ทำแปลงในวิถีอินทรีย์ และได้มาทดลองปลูกในพื้นที่ของพ่อประเสริฐ โดยใช้พื้นที่เพียง 3 งาน โดยต้องการที่จะเป็นอาหารให้กับคนในครอบครัวเท่านั้น จนสุดท้ายผลผลิตที่ได้งอกงามเกินความคาดหมาย เพียงพอต่อความต้องการของคนในครอบครัว จึงได้นำไปแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านและมีคนในชุมชนมาติดต่อขอซื้อผักที่ปลูก

พ.ศ.2546
พ่อประเสริฐ ตัดสินใจหันหลังให้กับสารเคมี เลิกปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 60 ไร่ มาทำเกษตรอินทรีย์ปลูกผักเพียง 10 ไร่

พ.ศ.2552
เกษตรอินทรีย์ เปลี่ยนชีวิต สามารถที่จะปลดหนี้ได้ และมีพื้นที่อาศัย ที่ดินทำกินเป็นของตนเอง สร้างรายได้ให้กับครอบครัว ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น

พ.ศ.2558
เข้าร่วม Lemon Farm Organic PGS ก่อตั้งกลุ่มรักษ์อินทรีย์ พีจีเอส ด่านช้าง มีพื้นที่ที่ทำการผลิตเกษตรอินทรีย์ทั้งหมด 85 ไร่ สมาชิก 7 ราย สมาชิกมีความชำนาญในการผลิตพืชผักสวนครัวต่างๆ ได้หลากหลาย มีความตั้งใจที่จะผลิตพืชผักอินทรีย์ให้สามารถอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้ ผลผลิตหลัก คือ ผักสลัด พืชผักสวนครัวต่างๆ กล้วย ฝรั่งกิมจู และแก้วมังกร

พ.ศ.2559
พิธีปฏิญญาและตรวจประเมินระบบกลุ่ม โดยมีท่านนายอำเภอด่านช้าง(นายชนพหล ส่งเสริม ผู้แทนหน่วยงานราชการประจำจังหวัดและอำเภอ ผู้จัดการร้านเลมอนฟาร์มทุกสาขา และตัวแทนเกษตรกรเครือข่ายLF-PGSกลุ่มทุ่งทองยั่งยืน อ.อู่ทอง ร่วมตรวจประเมิน

พ.ศ2562
พิธีปฏิญญาและตรวจประเมินระบบกลุ่ม โดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการ คณะผู้บริหารเลมอนฟาร์ม และตัวแทนเกษตรกรเครือข่ายLF-PGS จังหวัดน่าน จังหวัดอุบลราชธานี อ.อู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมตรวจประเมิน

ปัจจุบัน
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผัก มานานกว่า 20 ปี ผลิตผักอินทรีย์ที่ใช้หลักคุณธรรม ปลูกผักด้วยใจบนพื้นที่แปลงขั้นบันได เข้าใจการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ สามารถพึ่งตนเองได้ พออยู่พอกินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง