กลุ่มเกษตรอินทรีย์ เพชบุระ พีจีเอส จ.เพชรบูรณ์

20/01/2020

    เริ่มจากการรวมตัวของเกษตรกรในพื้นที่ อ.เมือง และอ.เขาค้อ ที่มีความตั้งใจแรงกล้าอยากที่จะทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัยสำหรับคนในพื้นที่ และได้ขยายกลุ่มเพิ่มพื้นที่อินทรีย์ไปยังอำเภออื่นๆทั้งหมด 6 อำเภอ พื้นที่จ.เพชรบูรณ์มีความเหมาะสมกับการปลูกพืชผักต่างๆ ทั้งความอุดสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ และอากาศที่เหมาะสม ทำให้สามารถผลิตพืชผักได้หลากหลายชนิด ทั้งได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ อร่อย ปลอดภัย

ก่อนดำเนินงาน
เกษตรกรอ.เมืองและอ.เขาค้อ ผลิตพืชผักผสมผสานในระบบเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง แต่ไม่มีมาตรฐานรับรอง

พ.ศ.2561
เดือนมิถุนายน เลมอนฟาร์มร่วมกับทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดฝึกอบรมระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) และสร้างความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มีสมาชิกจำนวน 14 ราย พื้นที่ 286 ไร่
เดือนสิงหาคม
ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์รับรองพื้นที่ให้แก่เกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์มากมากว่า 1 ปี ทำให้สมาชิกสามารถส่งผลผลิตเข้าเลมอนฟาร์ม ตลาดสีเขียวในท้องถิ่น และโรงพยาบาลเพชรบูรณ์
พ.ศ.2563
เพิ่มพื้นที่อินทรีย์ ขยายไปยัง อ.หล่มเก่า อ.บึงสามพัน อ.ศรีเทพ อ.วิเชียรบุรี มีผลผลิตผักชนิดผักผล กะหล่ำปลี ผักกาดขาวปลี หอมแดง กระเทียมแห้ง พริกแห้ง และมะม่วงส่งเลมอนฟาร์ม ส่วนผลผลิตผักใบจำหน่ายในตลาดท้องถิ่น

พ.ศ.2564
กระบวนการรับรองมาตรฐานมีความเข้มแข็ง กลุ่มดำเนินการตรวจประเมินไขว้ระหว่างสมาชิกแต่ละอำเภอ และปรับปรุงข้อกำหนดมาตรฐานอินทรีย์เง้มงวดมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน
ปัจจุบันมีสมาชิกครอบคลุมหลายอำเภอ อ.เมือง อ.เขาค้อ อ.หล่มเก่า อ.บึงสามพัน อ.ศรีเทพ อ.วิเชียรบุรี จำนวน 34 ราย พื้นที่อินทรีย์ 385 ไร่ ส่งผลผลิตผักชนิดผักสู่ร้านเลมอนฟาร์มประจำทุกสัปดาห์ และผลไม้มะม่วงตามฤดูกาล