คำอวยพร คำขอบคุณ จากพี่น้องเกษตรกร ถึงผู้บริโภค

31/01/2023


    "ขอบคุณลูกค้าที่เลือกทานผักอินทรีย์ของเราช่วงปีใหม่นี้ ยังมีโควิดระบาด ขอให้ลูกค้าทุกท่านมีสุขภาพดี ป้องกันตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ไม่เจ็บป่วยและมีความสุขความเจริญครับ"
ลุงสมทบ ด้วงทา >>รหัส 670107 กลุ่ม PGS เพชบุระ เพชรบูรณ์

"ขอขอบคุณผู้บริโภคที่สนับสนุนให้เราได้นำผักเกษตรอินทรีย์ส่งมอบให้ครับ ขอให้ท่านมีความสุขตลอดปีและขอให้ท่านพ้นจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวง สวัสดีปีใหม่ครับ"
พ่อประเสริฐ จันทร์ไกร >>รหัส 720201 กลุ่ม PGS ด่านช้าง สุพรรณบุรี

"เราจะผลิตผักผลไม้อินทรีย์ด้วยความเอาใจใส่อย่างเต็มที่ขอให้มีสุขภาพดีแข็งแรงนะคะ"
นิบภา ธัญมงคลทรัพย์ >> รหัส 550127 กลุ่ม PGS น่าน