ปฏิทินฤดูกาลผลไม้ เดือน ก.ย. 65

27/07/2022

อะโวคาโดอินทรีย์ 
Organic From The Origin >>
มาตรฐาน Lemon Farm Organic PGS

พลับอินทรีย์ 
Organic From The Origin >>
มาตรฐาน Lemon Farm Organic PGS

ลางสาดอินทรีย์
Organic From The Origin >>
มาตรฐาน Lemon Farm Organic PGS

ลองกองอินทรีย์
Organic From The Origin >>
มาตรฐาน Lemon Farm Organic PGS

ฝรั่งกิมจูอินทรีย์

กล้วยหอมอินทรีย์

กล้วยนํ้าว้าอินทรีย์