คีโตเจนิค (Ketogenic)

22/01/2022

หลักเกณฑ์การคัดสินค้า
• ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาล หรือใช้สารให้ความหวานที่ชาวคีโตยอมรับ เช่น หญ้าหวาน, อิริทริทอล,
หล่อฮังก๊วย, อินูลิน
• ใช้น้ำมันมะกอก/น้ำมันมะพร้าว/นํ้ามันงา/MCT Oil/เนย, เนยใส (ghee)
• และมี Net Carb น้อยกว่า 10 กรัม ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

คลิกเพื่อดู Infographic >>
คลิกเพื่อดู Infographic >>