การคืน/ เปลี่ยนสินค้า

การคืน/เปลี่ยนสินค้า เมื่อซื้อสินค้าทางออนไลน์

1.ทางบริษัทฯยินดีคืน/ เปลี่ยนสินค้า กรณีสินค้าไม่ได้คุณภาพจากการผลิตเท่านั้น 2.ระยะเวลาที่รับคืน/เปลี่ยน นับจากวันที่ได้รับสินค้า ผักผลไม้/ของสด/ สินค้าแช่เย็น ภายใน 3 วัน สินค้าอุปโภคบริโภค/ ของแห้งทุกชนิด ภายใน 7 วัน 3.ลูกค้าส่งสินค้าค...

การคืน/เปลี่ยนสินค้า เมื่อซื้อสินค้าที่สาขา

1.ทางบริษัทฯยินดีคืน/ เปลี่ยนสินค้า กรณีสินค้าไม่ได้คุณภาพจากการผลิตเท่านั้น 2.มีใบเสร็จมาแสดง 3.รับคืนจากสาขาที่ซื้อ 4.ระยะเวลาที่รับคืน/เปลี่ยน นับจากวันที่ซื้อ ผักผลไม้/ของสด/ สินค้าแช่เย็น ภายใน 3 วัน สินค้าอุปโภคบริโภค/ ของแห้งทุกชนิ...