การคืน/ เปลี่ยนสินค้า

การคืน/เปลี่ยนสินค้า เมื่อซื้อสินค้าทางออนไลน์

1.ทางบริษัทฯยินดีคืน/ เปลี่ยนสินค้า กรณีสินค้าไม่ได้คุณภาพจากการผลิตเท่านั้น 2.แจ้งคืน/เปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า 3.ลูกค้าส่งสินค้าคืนบริษัทฯ กรณีทางบริษัทต้องการตรวจสอบสินค้าเท่านั้น 4.กรณีสินค้ามีปัญหาเช่น ส่งผิด ส่งขาด เสียคุณภาพจากต...

การคืน/เปลี่ยนสินค้า เมื่อซื้อสินค้าที่สาขา

1.ทางบริษัทฯยินดีคืน/ เปลี่ยนสินค้า กรณีสินค้าไม่ได้คุณภาพจากการผลิตเท่านั้น 2.มีใบเสร็จมาแสดง 3.รับคืนจากสาขาที่ซื้อ 4.ระยะเวลาที่รับคืน นับจากวันที่ซื้อ ผักผลไม้/ของสด/ สินค้าแช่เย็น ภายใน 3 วัน สินค้าอุปโภคบริโภค/ ของแห้งทุกชนิด ภายใน 5 วัน...