สินค้า

สินค้าเลมอนฟาร์มเป็นออร์แกนิคทั้งหมดหรือไม่

ภายในร้านเลมอนฟาร์มมีจำหน่ายทั้งสินค้าออร์แกนิคและสินค้าทั่วไป

เครื่องหมายรับรอง Lemon Farm Organic PGS และ Lemon Farm Organic คืออะไร
Lemon Farm Organic PGS คืออะไร

Lemon Farm Organic PGS คือ ระบบการพัฒนาอาหารอินทรีย์คุณภาพ ที่เลมอนฟาร์มร่วมกับเกษตรกรในเครือข่ายใช้ในการพัฒนาผักผลไม้อินทรีย์ที่ปลอดภัย สามารถตรวจสอบแหล่งที่มา สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

เลมอนฟาร์มดูแลคุณภาพผักผลไม้อินทรีย์ให้ลูกค้าอย่างไร กับ 7 ขั้นตอนสำคัญ

เลมอนฟาร์มออกแบบขั้นตอนการทำงานและกระบวนการตรวจสอบผักผลไม้อินทรีย์ โดยมีเป้าหมายในการส่งมอบผักผลไม้อินทรีย์ที่ปลอดภัยให้กับผู้บริโภค

ตรวจสอบที่มาของผัก ผลไม้อินทรีย์ได้อย่างไร

“ผักทุกต้น คุณรู้ว่าใครปลูก” ผักผลไม้อินทรีย์ภายใต้มาตรฐานของ Lemon Farm Organic PGS สามารถตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ที่มาได้จากรหัส 6 ตัวที่ติดไว้ที่ถุง หมายเลข 4 ตัวแรกแสดงรหัสกลุ่ม และหมายเลข 2 ตัวหลังแสดง รหัสเกษตรกร สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ท...

แจ้งปัญหาคุณภาพสินค้าและบริการ

ต้องการแจ้งปัญหาคุณภาพสินค้าและบริการ โปรดแจ้งรายละเอียดที่ ติดต่อเรา