สินค้าเลมอนฟาร์มเป็นออร์แกนิคทั้งหมดหรือไม่

ภายในร้านเลมอนฟาร์มมีจำหน่ายทั้งสินค้าออร์แกนิคและสินค้าทั่วไป

  • สินค้าออร์แกนิคจะแสดงป้ายราคาสีเขียว หรือแสดงชื่อคำว่า “อินทรีย์ หรือ Organic” ไว้ชัดเจน
  • สินค้าทั่วไป และสินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบออร์แกนิคแต่ไม่แสดงตรารับรองในการผลิต จะแสดงป้ายราคาสีขาว