ตัวกรอง
ตัวกรอง
ราคา

ข้าวอินทรีย์

ข้าวเลมอนฟาร์ม ส่งตรงจากแปลงนาอินทรีย์ วางแผนการปลูกร่วมกับเกษตรกรในเครือข่าย มีแหล่งที่มาและกระบวนการที่ชัดเจน ตั้งแต่การปลูก เก็บเกี่ยว จนถึงการส่งมอบข้าวที่ได้มาตรฐาน มั่นใจได้ว่าเป็นข้าวอินทรีย์คุณภาพจากความใส่ใจในทุกกระบวนการ

  1. ข้าวกล้อง กข43 Organic 1 kg
    ข้าวกล้อง กข43 Organic 1 kg
    ฿115.00
  2. ข้าวหอมนิล Organic 1 kg
    ข้าวหอมนิล Organic 1 kg
    ฿115.00