ตัวกรอง
ตัวกรอง
มาตรฐานรับรองอื่น
  1. Non-GMO 1 ชิ้น
ราคา

ข้าวอินทรีย์

ข้าวเลมอนฟาร์ม ส่งตรงจากแปลงนาอินทรีย์ วางแผนการปลูกร่วมกับเกษตรกรในเครือข่าย มีแหล่งที่มาและกระบวนการที่ชัดเจน ตั้งแต่การปลูก เก็บเกี่ยว จนถึงการส่งมอบข้าวที่ได้มาตรฐาน มั่นใจได้ว่าเป็นข้าวอินทรีย์คุณภาพจากความใส่ใจในทุกกระบวนการ