กลุ่มเกษตรรายย่อย Lemon Farm Organic PGS

30/04/2022

    เพราะเกษตรกรรายย่อยคือบุคคลสำคัญ ผู้ดูแล สร้างสรรค์ผลผลิตที่ดีให้กับผู้บริโภค ทุกการบริโภคของคุณสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตพวกเขา
    Lemon Farm เชื่อว่าผลผลิตที่ดีเกิดขึ้นได้ เมื่อคนต้นทางมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ปลอดภัย สร้างรายได้ได้อย่างยั่งยืน แต่ปัจจุบัน เราพบว่าเกษตรกรรายย่อยจำนวนมากประสบปัญหาจากระบบเกษตรอุตสาหกรรม ติดอยู่กับวงจรหนี้สิน สุขภาพย่ำแย่ และสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เสื่อมโทรมลงไป
    แต่จะให้เปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์ทันทีก็ไม่ใช่เรื่องง่าย อาจมีคำถามต่าง ๆ ในใจมากมาย เพื่อแก้ไขปัญหานี้ นอกจากเป็นเพียงตลาดของผลผลิตออร์แกนิกเฉย ๆ Lemon Farm เลือกทำหน้าที่เป็น ‘ผู้ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์’ โดยการเข้าไปทำงานร่วมกับเกษตรกรรายย่อย และใช้ระบบ PGS (Participatory Guarantee System) เพื่อรับรองมาตรฐานความเป็นเกษตรอินทรีย์ที่เชื่อถือได้ ช่วยยืนยันคุณภาพให้กับผู้บริโภค และเข้าถึงได้ง่ายกว่ามาตรฐานสากล
    ตั้งแต่ปี 2557 เราทำงานร่วมกับเกษตรกรออร์แกนิกที่ตั้งใจ จนปัจจุบันมีพื้นที่ที่ทำงานด้วย 9 กลุ่ม ใน 7 จังหวัด รวมกว่า 332 ชีวิต ช่วยสนับสนุนให้เกิดพื้นที่เกษตรอินทรีย์กว่า 4,382 ไร่